dr Krystian Krupski

Lekarz dentysta, absolwent i późniejszy nauczyciel akademicki Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo Twarzowej i Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego…

dr n. med. Mariusz Duda

Specjalista chirurg stomatolog. Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI), wiceprezydent International Congress of Oral Implantologists (ICOI) oraz Deutsche Gesellschaft fur Orale Implantologie (DGOI)…

dr Paweł Frączak

Lekarz dentysta, absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej. Specjalista Protetyki Stomatologicznej. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu implantologii oraz implantoprotetyki…

dr Mariusz Pankowski

Dr Mariusz Pankowski

Ukończył Akademię Medyczną w Łodzi w 1992 r. na wydziale stomatologii. W 2000 r. uzyskał tytuł specjalisty protetyki stomatologicznej. Od roku 1997 prowadzi prywatną praktykę, a w 2001 r. otworzył pierwszą w Toruniu Klinikę Stomatologiczną DENmed.

dr Grzegorz Ziętek

Dr Grzegorz Ziętek

Lekarz stomatolog. Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI). Ekspert ds. implantologii Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, International Congress of Oral Implantologists (ICOI) oraz Deutsche Gesellschaft fur Orale Implantologie (DGOI).