Gipsy dentystyczne

Gipsy dentystyczne o różnym stopniu twardości.